Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Ruch Światowy założony przez Conchiglię z Woli Bożej 24 października 2001 r.,
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Naszej Pani z Guadalupe, Doskonałej,

Niewieście obleczonej w Słońce z Apokalipsy
- Meksyk.
Ruch w obronie Kościoła Katolickiego Jezusa Chrystusa z PAPIEŻEM na czele.

Tylko zgodnie z nauczaniem Jezusa, Syna Bożego, który sam jest Bogiem, w Świętej Ewangelii.

po Polsku... « Muszelka - RUCH MIŁOŚCI ŚWIĘTY JUAN DIEGO »
 


 

Nowe odkrycie na Tilmie Najświętszej Maryi Panny
Naszej Pani z Guadalupe: muzyka na Guadalupskim Wizerunku.

9 - 12 grudnia 2010 – Rocznica Objawień Naszej Pani z Guadalupe Św. Juanowi Diego Muzyka w tle naszej witryny to cudowne nowe odkrycie
na Guadalupskim Wizerunku na Tilmie św. Juana Diego.

Naukowiec Fernando Ojeda przedstawia badania nad harmonią
na Wizerunku Najświętszej Maryi Panny Naszej Pani z Guadalupe i złotą proporcją.
Jego konferencja nosi tytuł: MUZYKA, ASTRONOMIA, ARYTMETYKA I GEOMETRIA NA GUADALUPSKIM WIZERUNKU.
Po odkryciu, w oparciu o harmonię na Wizerunku, została skomponowana muzyka przez kolumbijskiego Shafika Palisa.
 

Dwa krótkie filmy o Muzyce
na Guadalupskim Wizerunku:

( Hiszpański )