Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Światowy Ruch, założony przez Conchiglię z Woli Bożej 24 października 2001 r.,
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Naszej Pani z Guadalupe, Doskonałej,
 
Niewieście obleczonej w Słońce z Apokalipsy
 - Meksyk.
Ruch w obronie Kościoła Katolickiego Jezusa Chrystusa z PAPIEŻEM na czele.
W posłuszeństwie tylko zgodnie z nauczaniem Jezusa, Syna Bożego, który Sam jest Bogiem, w Świętej Ewangelii.


Conchiglia della Santissima Trinitŕ... po polsku « Muszelka od Trójcy Przenajświętszej » 
Movimento d’Amore San Juan Diego... po polsku « Ruch Miłości Święty Juan Diego »XVII Rok Trzeciego Tysiąclecia po Conchiglii

Conchiglia, ancella di MARIA SANTISSIMA, Donna dell'Apocalisse che significa Donna della Rivelazione
 

LA RIVELAZIONE data a Conchiglia
OBJAWIENIE dane Conchiglii
od 07 kwietnia 2000, Pierwszy Piątek miesiąca, poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa, Rok Świętego Jubileuszu,
do dziś...  
 


 

 

OŚWIADCZENIE

Conchiglia
della Santissima Trinitŕ

 

Miasto Meksyk, 06 stycznia 2006 - Epifania, Objawienie Pańskie
Pierwszy Piątek miesiąca, poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa                   

Ja, Conchiglia, komunikuję, że jestem w synowskim posłuszeństwie mojemu Biskupowi, Mons. † Giuseppe Orlandoniemu
z Diecezji
Chiaravalle-Senigallia (Ancona) – Włochy - oraz Świętemu Kościołowi Katolickiemu, Apostolskiemu i Rzymskiemu,
Nie zostanie opublikowany X tom « BENTORNATO MIO SIGNORE » (« WITAJ, MÓJ PANIE »).

« OBJAWIENIE », zostało usunięte z witryny internetowej, gdzie było rozpowszechniane darmowo.

Niech Bóg was błogosławi i niech Najświętsza Maryja Panna, Nasza Pani z Guadalupe, was ochrania,
a ja, Conchiglia della Santissima Trinitŕ, pokornie przyłączam się do Ich Błogosławieństwa
w Imię Ojca, Matki, Syna i Ducha Świętego. Amen.

                                                                                                          Conchiglia
                                                                                   
                   della Santissima Trinitŕ     
  S.E.R. Mons. † Giuseppe Orlandoni - Vescovo di Chiaravalle-Senigallia
        Curia Vescovile - Piazza Garibaldi, 3 - 60010 SENIGALLIA - AN - ITALIA  (WŁOCHY)


        Tel. 0039.071.63544 / 071.60498 / 071.659245  Fax 071.60094
        E-mail:   
vescovo@senigallia.chiesacattolica.it  
        lub:
        diocesi@senigallia.chiesacattolica.it

 

 


LA RIVELAZIONE data a Conchiglia
OBJAWIENIE dane Conchiglii

Bentornato Mio Signore
Witaj, Mój Panie
« Il Grande Libro della Vita »
« Wielka Księga Żywota »
Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia


© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinitŕ
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima

 

OSTATNI APEL Najświętszej Maryi Panny do J.Eks. Biskupa Mons. + Giuseppe Orlandoni      
Jestem twoją Matką i również Matka może dojść do uczynienia Ostatniego Apelu…
ponieważ również wtedy powiedziałam… czyńcie wszystko… co Jezus wam powie.

Jego Świątobliwość, Em. Papież Benedykt XVI

J.Eks.Bp. Mons + Georg Gänswein, Prefekt Domu Papieskiego,

Mimmo Rocco, Brigadiere Capo dei Carabinieri

____________________


Ty i On zjednoczeni… aby powiedzieć: « Witaj… Mój Panie! ».
Jego Świątobliwość, Em. Papież Benedykt XVI,
i Conchiglia della Santissima Trinitŕ


Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita
Witaj, Mój Panie - Wielka Księga Żywota

_____________________

Słowa Jego Świątobliwości, Em. Papieża Benedykta XVI:

« Ooooch… to jest prawdziwa pieczęć… nie można już ich znaleźć…
 
jaka „Wielka” jest ta pieczęć!
»
Pieczęć lakowa

__________________________

 

Jego Świątobliwość Em. Papież Benedykt XVI, 09 maja 2015 r. – 
w Ogrodach Watykańskich - 
udzielił swojego Błogosławieństwa, po Łacinie, Dziełu Bożemu: 
«  BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
 Nuovo Testamento del Terzo Millennio - Parte Prima  
« WITAJ, MÓJ PANIE - WIELKA KSIĘGA ŻYWOTA »
Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia - Część Pierwsza

oraz ruchowi Movimento d'Amore San Juan Diego,
Światowemu Ruchowi serc, założonemu na polecenie Jezusa 
przez Conchiglię della Santissima Trinitŕ : 


« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti
descéndat super vos et máneat semper. Amen. »
a następnie powiedział: « Modlę się za was i za Ruch Movimento d'Amore San Juan Diego.
Teraz mam czas,aby przeczytać tę Książkę spokojnie ».


 

Błogosławieństwo miało miejsce 09 maja 2015 r. - Ogrody Watykańskie,
obok Groty Matki Bożej z Lourdes,
w obecności J.Eks.Bp. Mons + Georga Gänsweina,
 Prefekta Domu Papieskiego,
oraz  Mimmo Rocco, Brigadiere Capo dei Carabinieri:

www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf


„… To jest Papież… który Pobłogosławi Movimento d’Amore San Juan Diego…
który należy do Boga… 
… Oto… Conchiglio… dlaczego zainspirowałem tego Papieża…
aby umieścił w swoim Herbie Conchiglię . 
Ty i On zjednoczeni… aby powiedzieć… « Witaj… Mój Panie ».” 
Jezus do Conchiglii - 27 grudnia 2005 « Bentornato mio Signore » (« Witaj, mój Panie »), tom IX, s. 551


Proroctwo spełnione 09 maja 2015 r.

______________________________________________________


LIST OTWARTY PO 11 LATACH OBJAWIEŃ…
Conchiglia pisze do J.Eks. Mons. † Giuseppe Orlandoniego
Biskupa Diecezji Chiaravalle - Senigallia AN  Włochy


OBJAWIENIE dane Conchiglii « BENTORNATO MIO SIGNORE » (« WITAJ, MÓJ PANIE »)
Mons. † Giuseppe Orlandoni wyraża tylko swoją osobistą opinię,
która nie ma wartości ani merytorycznej, ani metodycznej, dla celów kościelnych.


Kardynałowie, Arcybiskupi, Biskupi i Kapłani wypowiadają
się pozytywnie o Objawieniach otrzymanych przez Conchiglię
i osobiście aprobują ich zawartość.


Dowody Kapłanów - Czytaj więcej:     Włoski    lub   Hiszpański


Dekret Kongregacji Doktryny Wiary (Acta Apostolicae Sedis - A.A.S.nr 58 z 29 grudnia 1966),
który znosi Kanony 1399 i 2318 Prawa Kanonicznego,
został zatwierdzony przez Jego Świątobliwość Pawła VI 14 października 1966 r., został on następnie opublikowany z woli samej Jego Świątobliwości,
dzięki czemu nie ma już zakazu rozpowszechniania pism dotyczących nowych objawień, wyjawień, wizji, znaków, proroctw lub cudów bez Imprimatur.
Nie zamierza się w żaden sposób uprzedzać osądu Świętego Kościoła Katolickiego i Apostolskiego.

 

Gorąco wzywamy członków Ruchu Movimento d'Amore San Juan Diego oraz czytelników OBJAWIENIA danego Conchiglii,
aby nie kwestionowali w żaden sposób Magisterium Kościoła na temat Wiary i obyczajów, ponieważ stanowiłoby to grzech śmiertelny:
w związku z tym, jeśli uważają, że znaleźli jakiś kontrast między OBJAWIENIEM danym Conchiglii a nauczaniem uroczystym, definitywnym lub autentycznym Kościoła, Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego,
niech nigdy nie wątpią w pewność tego nauczania, ale raczej w swoją osobistą interpretację OBJAWIENIA.


 


  Home     Wróć Wstecz   
www.conchiglia.net  
E-mail: movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Conchiglia - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - Via Manzoni, 12 - C.P. 99 - 33085  Maniago  PN  Italia