Prot. 17.361 - 19.03.17

PO POWROCIE DO DOMU OJCA MOJEGO JOSEPHA… BENEDYKTA XVI…
STOLICA BĘDZIE NIEOBSADZONA.
ROZWIĄZANIE… JEST TAKIE…

                                                                                     Jezus do Conchiglii - 09 lutego 2017

Dokument wysłany do wiadomości Kongregacji Nauki Wiary.


Czytaj całość:
www.conchiglia.net/C/17.361_PO
Dopo_la_morte_di_Papa_Benedetto_XVI_La_Sede_sara_vacante_19.03.17.pdfProt. 16.332 - 13.03.16

Tak… PRZYGOTOWUJCIE SIĘ… PRZYGOTOWUJCIE SIĘ… PRZYGOTOWUJCIE SIĘ…
ponieważ kiedy powróci do Domu… Wikariusz Jezusa…
Joseph… Benedykt szesnasty…
zostaniecie bez Pasterza.

« Ogłoszenie »…
które ta córka Nasza… Conchiglia…
przekazała przywódcom Kościoła i całej Ludzkości
z Mandatu Boga Ojca…
jest « jednoznaczne ».

Wkrótce nadejdzie czas… i w wielu przypadkach już się to dzieje…
że nie znajdziecie już Jezusa w hostii… ponieważ nie będą jej konsekrować.
Wkrótce nadejdzie czas… kiedy każdy Sakrament… nie będzie miał wartości przed Bogiem…
ponieważ forma już nieważna nie może dać ważności niczemu…
począwszy od Sakramentu Chrztu.

Czas Łaski… zawieszenie Czasu…
rozpoczęte siódmego kwietnia dwa tysiące… wkrótce upłynie.

                                                                                     Trójca Przenajświętsza do Conchiglii – 17 lutego 2016


Czytaj całość:
www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/16.332_
PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Conchiglia_ORA_VA_13.03.16.pdfProt. 14.283 - 14.09.14

PLAN UKNUTY PRZEZ SZATANA…
JAKO ŻE UDAREMNIŁAŚ INNY ICH PLAN… JEST NASTĘPUJĄCY…
« ZABIĆ TEGO NIENAZWANEGO… FAŁSZERZA »…
I teraz… kiedy zdemaskowałem również ten ich plan…
co zrobią… ujrzycie to szybko i będzie to trudne do zniesienia.

                                                                                     Jezus do Conchiglii -  28 lipca 2014

BYĆ MOŻE JESZCZE SIĘ STANIE,
ŻE STRZELĄ DO BISKUPA UBRANEGO NA BIAŁO.
WSZYSTKO JEST MOŻLIWE.

                                                                                     Kardynał Saraiva - 14 września 2014

Czytaj całość:
 www.conchiglia.net/C_DOC/14.283_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Card_Saraiva_
Puo'_darsi_che_succeda_ancora_che_sparino_a_un_Vescovo_vestito_di_bianco_Conchiglia_14.09.14.pdfOto co przygotowują zdrajcy Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego, który Sam jest Bogiem,
Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej :

Prot. 14.269 - 10.05.14

« ŚWIĄTYNIA NOWEGO ŚWIATOWEGO PORZĄDKU » :
Oto drewniana makieta...
Wszystkie fałszywe religie w „szatańskiej Jednej Światowej Religii jezuitów”,
w jednej Świątyni.


Jezus do Kapłanów, Biskupów i Kardynałów.


14 sierpnia 2010 - 05.30 - Jezus do Conchiglii

[…] Bardzo wystrzegacie się obrażania różnych kościołów protestanckich
w imię fałszywego i bezbarwnego Ekumenizmu… o który Ja nie prosiłem
przeciwnie… prosiłem o głoszenie i rozpowszechnianie Ewangelii Prawdyna całym Świecie
aż po najbardziej odległe zakątki Ziemi.
I powiedziałem również… że kto nie wierzy we Mnie… nie ma Zbawienia.
Zatem jesteście wspólnikami szatana i poprzekręcaliście Prawdę
zatrzymując z Ewangelii tylko to… co szło na waszą korzyść
w bogactwie i władzy… oraz w sądzie.
Ilu z was jest już w Piekle.
I ilu jeszcze tam pójdzie… nie możecie sobie tego nawet wyobrazić.
[…]
I zanim będę kontynuował na ten temat…
leży Mi na sercu sprecyzowanie… i niech będzie wiadome
że to tych niewielu Kapłanów… którzy naprawdę Mnie kochają
są filarami… które jeszcze podtrzymują Mój Prawdziwy Kościół.
Znam spiski tych wszystkich Purpuratów i Kapłanów… którzy Mnie zdradzają
i zdemaskuję was jednego po drugim ku waszemu wielkiemu wstydowi i klęsce.

www.conchiglia.us/POLSKA/14.269_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_
Appello_di_Gesu_e_il_Tempio_del_Nuovo_Ordine_Mondiale_dei_gesuiti_10.05.14.pdf

Najświętsza Maryjo Panno, Nasza Pani z Guadalupe

Wybaw nas!  Wybaw nas!   Wybaw nas!


FATIMA : 1917 - 2017
STULECIE OBJAWIEŃ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


WŁADIMIR PUTIN POPROSIŁ BERGOGLIO
O POŚWIĘCENIE ROSJI
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI...

BERGOLIO ODPOWIEDZIAŁ MU: NIE.
Kard. Ravasi powiedział: MY ZNISZCZYMY FATIMĘ.

Świadectwo Kapłana Paula Leonarda Kramera - SSPX Marian Corps,
jednego z najbardziej autorytatywnych badaczy wydarzeń z Fatimy:

www.conchiglia.us/XV-A_TMDC/VATICANO/15.295_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_
Dopo_Conchiglia_Putin_chiede_Consacrazione_della_Russia_Bergoglio_dice_NO_28.01.15.pdf


wyjęte z:
Spotkanie w Watykanie z 25 listopada 2013
Świadectwo Kapłana Paula Leonarda Kramera - SSPX Marian Corps
Fr. Kramer : Vladimir Putin requests the Consecration of Russia; Pope says No
( Ojciec Kramer: Władimir Putin prosi o Poświęcenie Rosji; Papież mówi: Nie )

 WIDEO :
www.youtube.com/v/WehqTwn600Q
(3 min)

www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421782837&v=EUJROA-22Io&x-yt-cl=84359240
(1 h 30 min)

 

MARYJO, NASZA PANI Z GUADALUPE,
MATKO BOŻA I MATKO KOŚCIOŁA, OŚWIEĆ LUD BOŻY
NA DROGACH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI...
OD GRZECHU JEDNEJ RELIGII ŚWIATOWEJ,WYBAW NAS,
 

3. Poświęcając Ci, o Matko, ROSJĘ,
powierzam Ci także to samo Poświęcenie za Świat,
składając wszystko w Twym macierzyńskim Sercu.

O Niepokalane Serce Maryi,
pomóż nam przezwyciężyć groźbę Zła,
które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi - zła,
które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością
i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości.

O Maryjo, Matko Boża, Nasza Pani z Guadalupe,
od grzechu stawiania Boga na drugim miejscu, wybaw nas.

Od grzechu Odstępstwa Kościoła, wybaw nas.
Od grzechu obrazy przeciwko Papieżowi Benedyktowi XVI, wybaw nas.
Od grzechu służenia innym bożkom w miejsce Boga, wybaw nas.
Od grzechu wymieniania Imienia Boga nadaremno, wybaw nas.
Od grzechu obelg przeciwko Twojej Osobie i Twojej Boskości, wybaw nas.
Od grzechu, który polega na znieważaniu Świętej Eucharystii, wybaw nas.
Od grzechu Jednej Religii Światowej, wybaw nas.
Od grzechów, które popełnia Kościół w osobach jego synów Kapłanów-zdrajców, wybaw nas.
Od grzechu Kapłanów, którzy odprawiają Mszę Świętą
w nieposłuszeństwie wobec Kongregacji Nauki Wiary, wybaw nas.
Od Masonerii, która zamierza zniszczyć Kościół Katolicki i Apostolski, Rzymski, wybaw nas.
Od łatwego deptania Bożych Przykazań ze strony Konsekrowanych, wybaw nas.
Od Kapłanów, Biskupów i Kardynałów, którzy obrażają Boga i Jego dzieci, wybaw nas.
Od grzechu fałszywych proroków, wybaw nas.
Od grzechu Nowego Światowego Porządku, wybaw nas.
Od grzechu Rządzących-przestępców, którzy zdradzają swoje Narody, wybaw nas.
Od grzechu Możnych, którzy wysyłają bomby atomowe pod ziemię i na niebo, wybaw nas.
Od grzechu Możnych, którzy celowo wywołują trzęsienia ziemi, huragany, burze, wybaw nas.
Od grzechu Możnych, którzy zatruwają nam ciało i umysł przez smugi chemiczne, wybaw nas.
Od grzechu znieważania Przyrody i od Organizmów Modyfikowanych Genetycznie, wybaw nas.
Od głodu i od ubóstwa najbardziej wykorzystywanych niesprawiedliwie Narodów, wybaw nas.
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas.
Od grzechu nieświęcenia dni świętych, wybaw nas.
Od grzechu przeciwko ojcu i matce, wybaw nas.
Od grzechu zabijania, wybaw nas.
Od grzechu złodziejstwa, wybaw nas.
Od grzechu fałszywego świadectwa, wybaw nas.
Od grzechów przeciw życiu człowieka, wybaw nas.
Od grzechów aborcji, wybaw nas.
Od grzechu kary śmierci, wybaw nas.
Od grzechu opuszczania starców, wybaw nas.
Od grzechu zatruwania ziemi pestycydami i produktami chemicznymi, wybaw nas.
Od grzechu krzywdzenia i wykorzystywania dzieci, wybaw nas.
Od grzechu niesprawiedliwego krzywdzenia więźniów, wybaw nas.
Od grzechu maltretowania i niewłaściwego wykorzystywania zwierząt,
twoich stworzeń, wybaw nas.
Od grzechu niesprawiedliwości, wybaw nas.
Od grzechu oszczerstw i zniesławień, wybaw nas.
Od grzechu nieczystości, wybaw nas.
Od grzechu Eutanazji, wybaw nas.
Od grzechu związków homoseksualnych, wybaw nas.
Od grzechu pedofilii, wybaw nas.
Od grzechu bluźnierstwa, wybaw nas.
Od grzechu prostytucji, wybaw nas.
Od grzechu pornografii, wybaw nas.
Od grzechu grabieży organów i śmierci przy bijącym sercu, wybaw nas.
Od grzechu klonacji ludzkiej, wybaw nas.
Od naukowców, którzy źle wykorzystują Naukę na szkodę Planety Ziemi i Ludzkości, wybaw nas.
Od grzechu sekt satanistycznych, wybaw nas.
Od grzechu rozwodu, wybaw nas.
Od grzechu wszczepiania mikroczipa podskórnego, wybaw nas.
Od grzechu wprowadzania trujących szczepionek, które chcą nam narzucić, wybaw nas.
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas.
Od wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości w życiu społecznym,
państwowym i międzynarodowym, wybaw nas.
Od grzechu zaniedbania, wybaw nas.
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas. Wybaw nas.
Od grzechu tych, którzy przeszkadzają w Bożym Planie
w ruchu Movimento d’Amore San Juan Diego, wybaw nas.
I od wszystkiego, co w każdej formie porządku i stopnia narusza godność Człowieka…
WYBAW NAS, WYBAW NAS, WYBAW NAS.

Przyjmij, o Maryjo, Matko Boża i Matko nasza,
to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi, nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw.
Niech jeszcze raz objawi się w Dziejach Świata nieskończona potęga Miłości Miłosiernej.
Niech ona powstrzyma Zło. Niech przetworzy sumienia.

Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei.

Amen.  

Conchiglia
                                 della Santissima Trinitŕ

Czytaj całość:
www.conchiglia.us/PO_C_Lettere/15.324_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_
BattagliaFinale_Conchiglia_ConsacrazioneRussia_13.10.15.pdf


Wersja audio:
www.conchiglia.net/C/2015_Consacrazione_Russia_MASJD_13_ott.mp3
  

PRAWDZIWA SIOSTRA ŁUCJA Z FATIMY
ZOSTAŁA ZASTĄPIONA PRZEZ OSZUSTKĘ,
BYĆ MOŻE PRZEZ TAJNEGO AGENTA LUB AKTORKĘ.
Dlaczego tak wiele kłamstw niektórych duchownych odnośnie Przesłania z Fatimy?

 

Na środku zdjęcia, Łucja
 
 

    

                Prawdziwa Siostra Łucja                               Fałszywa Siostra Łucja
 

 

Prawdziwa Siostra Łucja         Fałszywa Siostra Łucja 
 

Prawdziwa Siostra Łucja         Fałszywa Siostra Łucja
 

 

Prawdziwa Siostra Łucja         Fałszywa Siostra Łucja 
 

Usta prawdziwej Siostry Łucji                  Usta fałszywej Siostry Łucji 

  

   Prawdziwa Siostra Łucja         Fałszywa Siostra Łucja 
 

WIDEO:  film dokumentalny - dowody
Oryginalny film dokumentalny w języku angielskim:

www.youtube.com/watch?v=9Tao-zmmLOo

Film dokumentalny w języku włoskim:
www.youtube.com/watch?v=8O9HOsD4zOg
 

 

WIDEO: Herezje fałszywej Siostry Łucji
Oryginalny film dokumentalny w języku angielskim:
www.youtube.com/watch?v=9Tao-zmmLOo#t=1h47m20s

Film dokumentalny w języku włoskim:
www.youtube.com/watch?v=8O9HOsD4zOg#t=1h51m21s


Źródła i produkcja wideo:

Most Holy Family Monastery
4425 Schneider Rd. - Fillmore, NY 14735

www.mostholyfamilymonastery.com
www.vaticancatholic.com

Brat Michael Dimond - Tłumaczenie: Vaticano Cattolico


13 maja 1967 r. Fałszywa Siostra Łucja ukazała się po raz pierwszy z Pawłem VI.

Ale czy był to prawdziwy Paweł VI?
Czy też fałszywy Paweł VI, masoński sobowtór?


Prawdziwy Papież Paweł VI       Sobowtór Papieża Pawła VIFAŁSZYWY PAPIEŻ W WATYKANIE,
UMIESZCZONY PRZEZ MASONERIĘ,
OSZUSTWO WIEKU.
Oszust w zastępstwie prawdziwego Papieża Pawła VI w Watykanie.
Paweł VI Oświadczył, że dym szatana wszedł do Świątyni Boga.
Prawdziwy Papież Paweł VI       Sobowtór Papieża Pawła VI


 UŻYŁY « SOBOWTÓRÓW »…
dlatego czasami widzieliście « prawdziwego Papieża »...
a czasami « fałszywego papieża ».
« Fałszywy papież » był potrzebny dla zatwierdzania wszystkiego tego…
co mogło szkodzić Mojemu Kościołowi… i to przy współudziale « najwyższych władz ».


www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/12.231_PO_PAPA_BENEDETTO_XVI_
21.03.12_I_Sosia_dei_Papi-Sobowtory_Papiezy.pdfwww.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_lettere/13.258_PO_PAPA_EMERITO_
BENEDETTO_XVI_La_vera_Suor_Lucia_di_Fatima_e'_stata_sostituita_da_una_impostora_
o_un_agente_segreto_o_una_attrice.pdf


IL KARDYNAŁ TARCISIO BERTONE
SPEKTAKULARNIE SAM SOBIE ZAPRZECZA


DOKUMENTY:

 www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2011_mag_13_Cardinale_Tarcisio_Bertone_
si_contraddice_clamorosamente_riguardo%20al_%20Terzo_Segreto_%20di_Fatima.pdf


 
www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010giu29_
Fatima_Terzo_Segreto_Verita'_di_pubblico_dominio.pdf


www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010ago24_
Sterminio_Programmato_di_4_miliardi.pdf


 
www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2012_ott_13_
Anniversario_13_ottobre_Apparizione_Madonna_Fatima.pdf

  
OFICJALNE DOKUMENTY
Prawda na temat Odłączenia się od Watykanu
Jego Świątobliwości Em. Papieża Benedykta XVI, Jedynego i Prawdziwego Papieża,
dopóki Żyje, Kościoła Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego,
jak zostało objawione przez Jezusa Conchiglii della Santissima Trinitŕ 2 lutego 2011 r.


Czytaj całość :
www.conchiglia.net/C/Conchiglia_2016-02__VERITA_BEN_XVI.pdfMiasto Watykan - 09 maja 2015 - Ogrody Watykańskie

  Dzieło Boże
przedstawione Ludzkości przez Jego Świątobliwość Em. Papieża Benedykta XVI
 

OBJAWIENIE dane Conchiglii
« Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita »
« Witaj, Mój Panie - Wielka Księga Żywota »
Nowy Testament Trzeciego TysiącleciaDZIEŁO BOŻE  « Witaj, Mój Panie - Wielka Księga Żywota »
Ruch Miłości Święty Juan DiegoConchiglia pisze do Pap. Benedykta XVI
9 Punktów - Zapisz się do RuchuListy Conchiglii
KSIĄŻKI ConchigliiMONOS: Wiara-Rozum, Medycyna-Nauka
Cud Eucharystyczny-Ostina (FI) MASJDePapieska Delegacja i Conchiglia
Rozważania Biblijno-FilologiczneMARIA DIVINA EST ***  Latine
Papież Jan Paweł II - Wideo RAI VatikanChwała Ojcu, MATCE…
Katechizm Kościoła KatolickiegoDziesięć Przykazań
Wideo ConchigliiConchiglia Channel
Inne FilmyMuszelka... znak
Złote... SłowaPerły Miłości
Papież Jan Paweł IIKsięga Rodzaju dana Conchiglii
Zdjęcia Krzyży Miłości z DozuléGuadalupska Muzyka
Modlitwy Kościoła Katolickiego po ŁacinieKoronka do Maryi Panny z Guadalupe
Jezus Wkrótce Powróci...Oświadczenie Conchiglii
Świadectwa Kapłanów


Dozulé


    Światowa Grupa Modlitewna - Tulipany Maryi
Guido Reni (Bologna, 1575-1642), San Michele Arcangelo, 1635 - Chiesa di Santa Maria della Concezione, Roma